JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Kontakty:
 
  Sekretariát  
     
  Riaditeľ spoločnosti  
     
  Výbor a kontrolná komisia  
     
  Dokumentačné oddelenie  
     
  Právne oddelenie  
     
  Ekonomické oddelenie  
     
  Oddelenie verejných produkcií  
     

 Kontakty

 

JAKUBOVO NÁMESTIE 14
813 48 BRATISLAVA
   
Pozrieť na mape
 
V súvislosti so zhoršenou situáciou a nariadeným lockdownom od 25. 11. 2021 opäť prechádzame do obmedzeného režimu minimálne do 2. 1. 2022. Zamestnanci sa presúvajú na prácu z domu a až do odvolania nebudeme vybavovať osobné návštevy, naďalej však pracujeme v rozsahu ako za bežnej prevádzky. Všetky naše mailové kontakty a telefónne linky sú funkčné a viete nás cez ne zastihnúť.

Stretnutie v priestoroch SLOVGRAMu je možné len po telefonickom dohovore.