JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Kontakty:
 
  Sekretariát  
     
  Riaditeľ spoločnosti  
     
  Výbor a kontrolná komisia  
     
  Dokumentačné oddelenie  
     
  Právne oddelenie  
     
  Ekonomické oddelenie  
     
  Oddelenie verejných produkcií  
     

 Kontakty

 

JAKUBOVO NÁMESTIE 14
813 48 BRATISLAVA
   
Pozrieť na mape
  
ÚRADNÉ HODINY
Sme tu pre Vás
každý pracovný deň 
od 09.00 h do 15.00 h.
 
Stretnutie mimo úradných hodín je možné len po telefonickom dohovore.