JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Kontakty:
 
  Sekretariát  
     
  Riaditeľ spoločnosti  
     
  Výbor a kontrolná komisia  
     
  Dokumentačné oddelenie  
     
  Právne oddelenie  
     
  Ekonomické oddelenie  
     
  Oddelenie verejných produkcií  
     

 Kontakty

 

JAKUBOVO NÁMESTIE 14
813 48 BRATISLAVA
   
Pozrieť na mape
 
V súvislosti so zhoršenou pandemickou situáciou od 15. 10. 2020 opäť prechádzame do obmedzeného režimu. Aby sme pomohli obmedziť mobilitu, nebudeme až do odvolania vybavovať osobné návštevy a zamestnanci sa presúvajú prevažne na prácu z domu, naďalej však pracujeme tempom a v rozsahu ako za bežnej prevádzky. Všetky naše mailové kontakty a telefónne linky sú funkčné a viete nás cez ne zastihnúť.

Stretnutie v priestoroch SLOVGRAMu je možné len po telefonickom dohovore.