JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Výkonní umelci a 
  výrobcovia:
 
> SLOVGRAM zastupuje  
     
> Členom SLOVGRAMU sa môže stať  
     
> Rozsah zastupovania SLOVGRAMOM  
     
> Rozdeľovanie odmien výkonným umelcom a výrobcom  
     
 SLOVGRAM zastupuje:
 
· viac ako 6000 slovenských výkonných umelcov
zoznam interpretov
· viac ako 500 hudobných telies
zoznam telies
· približne pol milióna zahraničných výkonných umelcov z celého sveta
· viac ako 800 slovenských výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
zoznam výrobcov
· zastupujeme aj práva po zosnulých umelcoch, ktoré prešli na ich dedičov