JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Časté otázky:
 
  Členovia SLOVGRAM-u  
     
  Vysielatelia  
     
  Verejné produkcie, verejný prenos  
     
 
 
 Často kladené otázky - členovia SLOVGRAM-u:
 
Otázka: Kedy máte úradné hodiny?
 
Odpoveď: Každý deň medzi 9:00 a 15:00. Po dohovore aj v inom čase.
 
Otázka: Koľko sa platí?
 
Odpoveď: Nie sú žiadne poplatky. Ak Vám však budeme vyplácať nejaké odmeny, stiahneme si zrážku z objemu vyplácaného honoráru na pokrytie našich réžijných nákladov. Bližšie informácie sa môžete dozvedieť vo vyúčtovacom poriadku. Okrem toho sa ešte zrazí príspevok do umeleckého fondu na podporu a rozvoj.
 
Otázka: Čo musím urobiť aby som sa stal členom Slovgramu?
 
Odpoveď: Uzatvoriť zmluvu, ktorú si môžete vyzdvihnúť osobne alebo Vám ju zašleme emailom. V prípade výrobcov je potrebné nahlásiť záznamy, ku ktorým vlastní výrobca práva.
 
Otázka: Máme ako interpreti aj nejaké povinnosti?
 
Odpoveď: Mali by ste si vo vlastnom záujme nahlasovať všetky výkony. Od množstva odvysielaných záznamov, v ktorých účinkujete závisí výška Vašej odmeny.
 
Otázka: Čo je to ISRC?
 
Odpoveď: ISRC (International Standard Recording Code) je medzinárodný identifikačný systém pre zvukové a hudobné zvukovo-obrazové záznamy. ISRC je kód, ktorý identifikuje konkrétny záznam. Pomocou tohoto kódu je možné presne identifikovať o ktorý záznam sa jedná, kedy ho vyrobili, kto vlastní výrobcovské práva na tento záznam, krajinu pôvodu záznamu. A to všetko aj preto, aby bolo možné jednoduchšie a presnejšie identifikovať odvysielané záznamy, z ktorých budú vyplatené odmeny z vysielania.
 
Otázka: Kto prideľuje ISRC?
 
Odpoveď: ISRC prideľuje výrobca záznamov po zaregistrovaní v našej spoločnosti. Výrobca záznamov dostane registračné číslo a postup ako prideľovať ISRC záznamom, ku ktorým vlastní práva výrobcu. Výrobca musí o sebe nahlásiť základné evidenčné údaje, kontaktné údaje a potvrdiť, že je vlastníkom práv k daným záznamom.
 
Otázka: Kde sa dozviem bližšie informácie o ISRC?
 
Odpoveď: Podrobný manuál v anglickom jazyku sa nachádza na stránke www.ifpi.org/isrc . Ak neviete anglicky a potrebujete poradiť ohľadom ISRC kontaktujte pracovníkov Slovgramu emailom na isrc@slovgram.sk.