JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  O nás:
 
> Spoločnosť SLOVGRAM  
     
> Ochrana osobných údajov  
     
> Stanovy SLOVGRAMU  
     
> Vyúčtovací poriadok SLOVGRAMU  
     
> Členstvo SLOVGRAMU v medzinárodných organizáciách  
     
> Medzinárodné zmluvy  
   
> Z diania SLOVGRAMU  
   
> Uverejnilo sa v médiách  
   
> Dokumenty  
   
 
 Z diania v spoločnosti
 
16.01.2024
Výzva hercom na predloženie zoznamu zaznamenaných umeleckých výkonov za rok 2023
Zoznam zaznamenaných umeleckých výkonov

Výzva pre výrobcov na predloženie výkazov o predaji za rok 2023
 
02.01.2024
S platnosťou od 1.1.2024 boli aktualizované nové sadzobníky spoločnosti SLOVGRAM.
 
21.11.2023
Návrh Sadzobníka spoločnosti SLOVGRAM (účinný od 1.1.2024)
 
03.11.2023
Návrh Sadzobníka odmien pre spoločnú správu (účinný od 1.1.2024)
 
19.09.2023
V súvislosti s odňatím oprávnenia organizácii OZIS ku dňu 7. 10. 2022 ako aj s následným nepriznaním odkladného účinku súdom vo veci opravného prostriedku voči tomuto rozhodnutiu o odňatí oprávnenia organizácie kolektívnej správy práv (SLOVGRAM, SOZA, LITA, SAPA) pristúpili k úprave Sadzobníka odmien pre spoločnú správu, spočívajúcej v odstránení údajov o spoločnosti OZIS. V tejto súvislosti organizácia SLOVGRAM pristúpila aj k úprave svojho individuálneho Sadzobníka, spočívajúcej v odstránení údajov o spoločnosti OZIS. Tu si môžete pozrieť návrhy sadzobníkov:
Návrh Sadzobníka odmien pre spoločnú správu (účinný od 1.11.2023)
Návrh individuálneho Sadzobníka organizácie SLOVGRAM (účinný od 1.11.2023)
  naspäť začiatok ďalej >>