JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  O nás:
 
> Spoločnosť SLOVGRAM  
     
> Ochrana osobných údajov  
     
> Stanovy SLOVGRAMU  
     
> Vyúčtovací poriadok SLOVGRAMU  
     
> Členstvo SLOVGRAMU v medzinárodných organizáciách  
     
> Medzinárodné zmluvy  
   
> Z diania SLOVGRAMU  
   
> Uverejnilo sa v médiách  
   
> Dokumenty  
   
 
 Z diania v spoločnosti
 
20.05.2024
Pozývame Vás na Valné zhromaždenie SLOVGRAMu, ktoré sa uskutoční dňa 12. 6. 2024 o 14:00 v budove Hotela Apollo na Dulovom námestí 1 v Bratislave.

Tu si môžete pozrieť dokumenty k Valnému zhromaždeniu:
Pozvánka s programom
Výročná správa SLOVGRAMu pre rok 2023
Návrh Stanov

Ak sa Valného zhromaždenia nemôžete či nechcete zúčastniť osobne, môžete písomne splnomocniť Vášho zástupcu, aby sa vo Vašom mene zúčastnil a zastupoval Vás v rozsahu Vašich práv člena SLOVGRAMu. Splnomocnený zástupca musí odovzdať originál Vášho splnomocnenia pri prezentácii na to určeným zamestnancom SLOVGRAMu.
Tu nájdete tlačivá splnomocnenia:
Splnomocnenie jednotlivec
Splnomocnenie právnická osoba
Splnomocnenie spoločného zástupcu telesa
 
16.01.2024
Výzva hercom na predloženie zoznamu zaznamenaných umeleckých výkonov za rok 2023
Zoznam zaznamenaných umeleckých výkonov

Výzva pre výrobcov na predloženie výkazov o predaji za rok 2023
 
02.01.2024
S platnosťou od 1.1.2024 boli aktualizované nové sadzobníky spoločnosti SLOVGRAM.
 
21.11.2023
Návrh Sadzobníka spoločnosti SLOVGRAM (účinný od 1.1.2024)
 
03.11.2023
Návrh Sadzobníka odmien pre spoločnú správu (účinný od 1.1.2024)
  naspäť začiatok ďalej >>