JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Výkonní umelci a 
  výrobcovia:
 
> SLOVGRAM zastupuje  
  zoznam interpretov  
  zoznam telies  
  zoznam výrobcov  
     
> Členom SLOVGRAMU sa môže stať  
     
> Rozsah zastupovania SLOVGRAMOM  
     
> Rozdeľovanie odmien výkonným umelcom a výrobcom  
     
 
 SLOVGRAM zastupuje umelcov:
 
<< naspäť začiatok ďalej >> 
Andel Michal
Andevska Jana
Andó Jiří
Andrassy René
Andrassy Richard
Andrásy Oliver
Andraščík Jozef
Andráši Vladimír
Andrejka Ján
Andrejko Ján
Andrejko Róbert
Andrísek Marián Mgr.art.
Androvič Martin
Andruščák Martin Mgr.
Antal Patrik
Antal Peter
Antalík Dušan
Antalík Július
Antalík Peter
Antalík Štefan Mgr.
Antalová-Červeňanská Adriana Mgr.
Antol Martin
Antuš Pavol
Apolen Peter Mgr.
Apolenová Jana
Aresta Erik
Arguello Gonzalo
Arvai Patrik
Auerová Magdaléna
Auerswaldová Karin
Augustovič Michal
Aulitisová Katarína
Axamít Igor
Ayisi Frederick
Ayisiová Viera ml.
Baarova Katarína
Baarová Monika
Babál Cyril
Babál Gabriel
Babál Marcel
Babčanová Miroslava Mgr.
Babiaková Zuzana ml.
Babiaková Zuzana st.
Babic Stanislav
Babicová Zuzana
Babják Miroslav
Babjaková Anna
Babocký Ivan Ing.
Baboš Štefan
Babulic Juraj
<< naspäť začiatok ďalej >>