JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  O nás:
 
> Spoločnosť SLOVGRAM  
     
> Stanovy SLOVGRAMU  
     
> Vyúčtovací poriadok SLOVGRAMU  
     
> Členstvo SLOVGRAMU v medzinárodných organizáciách  
     
> Medzinárodné zmluvy  
   
> Z diania SLOVGRAMU  
   
> Uverejnilo sa v médiách  
   
> Dokumenty  
   
 
 
Členstvo spoločnosti SLOVGRAM v medzinárodných organizáciách
 
· AEPO /Assosiation of European Performer´s Organisations/ 
Asociácia európskych organizácií výkonných umelcov so sídlom v Bruseli
 
· SCAPR /Societe´s Council for administration of Performer´s rights/ Rada organizácií kolektívnej správy práv výkonných umelcov, v rámci ktorej sme nominovaní za člena pracovnej skupiny pre bilaterálne zmluvy
 
· IPDA /The International Performer´s Database Association/ 
Medzinároná asociácia databáz výkonných umelcov a umeleckých výkonov