JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  O nás:
 
> Spoločnosť SLOVGRAM  
     
> Ochrana osobných údajov  
     
> Stanovy SLOVGRAMU  
     
> Vyúčtovací poriadok SLOVGRAMU  
     
> Členstvo SLOVGRAMU v medzinárodných organizáciách  
     
> Medzinárodné zmluvy  
   
> Z diania SLOVGRAMU  
   
> Uverejnilo sa v médiách  
   
> Dokumenty  
   
 
 Medzinárodné zmluvy
 
AARC, SAG-AFTRA a AFM (USA)
ACTRA-PRS (Kanada)
AGATA (Litva)
AIE (Španielsko)
CREDIDAM (Rumunsko)
GDA (Portugalsko)
GEIDANKYO (Japonsko)
GRAMEX (Dánsko)
GRAMEX (Fínsko)
HUZIP (Chorvátsko)
INTERGRAM (Česká republika)
IPF (Slovinsko)
NUOVO IMAIE (Taliansko)
PI (Srbsko)
PlayRight S. C. R. L. (Belgicko)
PPL (Veľká Británia)
RAAP (Írsko)
SAMI (Švédsko)
SAWP (Poľsko)
SENA (Holandsko)
SPEDIDAM (Francúzsko)
STOART (Poľsko)