JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  O nás:
 
> Spoločnosť SLOVGRAM  
     
> Stanovy SLOVGRAMU  
     
> Vyúčtovací poriadok SLOVGRAMU  
     
> Členstvo SLOVGRAMU v medzinárodných organizáciách  
     
> Medzinárodné zmluvy  
   
> Z diania SLOVGRAMU  
   
> Uverejnilo sa v médiách  
   
> Dokumenty  
   
 
 Medzinárodné zmluvy
 
· zmluva typu “A”
odmeny vybraté za použitie zaznamenaných umeleckých výkonov na území SR sa medzi partnerskými organizáciami vzájomne preúčtovávajú – takúto zmluvu máme uzatvorenú so spoločnosťami - SENA (Holandsko), GRAMEX (Dánsko), AIE (Španielsko), INTERGRAM (Česká republika)
· zmluva typu “B”
vybraté odmeny zostávajú v krajine výberu a rozdelia sa umelcom v tejto krajine – uzatvorili sme ich so spoločnosťami SPEDIDAM (Francúzsko), GVL (Nemecko), IMAE (Taliansko), GRAMEX (Fínsko), CREDIDAM (Rumunsko), LSG (Rakúsko), GEDANKYO (Japonsko), GRAMO (Nórsko), SAMI (Švédsko), SWISSPERFORM (Švajčiarsko), SFH (Island), EJI (Maďarsko), EEL (Estónsko), AGATA (Litva), HUZIP (Chorvátsko)
· zmluva typu “C”
prechodný typ zmluvy medzi typmi “A” a “B”, dochádza k výmene databáz umelcov a umeleckých výkonov, vybraté odmeny zostávajú v krajine výberu, na požiadanie sú však preúčtované (tento typ zmluvy používa len spoločnosť GVL vo vzťahu k niektorým partnerským organizáciám).