JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  O nás:
 
> Spoločnosť SLOVGRAM  
     
> Ochrana osobných údajov  
     
> Stanovy SLOVGRAMU  
     
> Vyúčtovací poriadok SLOVGRAMU  
     
> Členstvo SLOVGRAMU v medzinárodných organizáciách  
     
> Medzinárodné zmluvy  
   
> Z diania SLOVGRAMU  
   
> Uverejnilo sa v médiách  
   
> Dokumenty  
   
 
 Uverejnilo sa v médiách
 
22.07.2005  Za každú pesničku, ktorú počujete v podniku, na kúpalisku, trhovisku z reproduktorov, treba platiť.
Za každú pesničku, ktorú počujete v podniku, či na kúpalisku a trhu z reproduktorov, treba platiť. Robí to však iba asi polovica prevádzkovateľov. Po Slovensku preto začali cestovať inšpektori Slovgramu. Zisťujú, či je za to, čo počúvajú návštevníci, aj zaplatené. Platiť za reprodukovanie zvuku a obrazu prikazuje autorský zákon. Prevádzkovatelia často o tejto povinnosti nevedia a platbu si mýlia s inými, napríklad s koncesionárskymi poplatkami. Richard Pienčak, Slovgram „Koncesionársky poplatok sa platí na základe iného zákona a to je zákon o Slovenskej televízii a Slovenskom rozhlase a slúži na financovanie verejnoprávnych médií a nemá žiadnu súvislosť s poplatkami v zmysle Autorského zákona.“ Peniaze, ktoré Slovgram vyzbiera, rozdeľuje ako tantiém umelcom. Za hudbu v podniku s rozlohou do 100 m2 by mal prevádzkovateľ ročne zaplatiť asi tisíc korún. Pavol Čeporan, majiteľ kaviarne „Dali nám v podstate hneď šek, vyjadrenie, že do nejakého obdobia to treba zaplatiť, ta sme si to vybavili a je to a je to zaplatené. Máme to z krku.“ Tomáš Mihlovič, manažér „Mne sa to zdá byť ako samozrejmosť. Už od novootvorenia našej prevádzky platíme tieto poplatky.“ Tí, ktorí neplatia sa na kameru nepriznajú. Richard Pienčak, Slovgram „Sa pozerajú na to tak, že sú to nízke čiastky, za ktoré ich asi nebude nikto naháňať.“ Za neplatenie hrozí prevádzkovateľom obvinenie z páchania trestného činu. Richard Pienčak, Slovgram „Trestná sadzba v prípade porušovania autorského práva, tam to samozrejmé závisí od výšky spôsobenej škody, ale je to tam do piatich rokov.“ Ak sa prevádzkovatelia neplatiči prihlásia sami, nehrozia im od Slovgramu žiadne pokuty a nebudú musieť doplatiť ani za predchádzajúce obdobie. Nikoleta Gažová, Slovenská televízia
Správy STV – Jednotka
 
05.07.2005  Mnohí slovenskí prevádzkovatelia okrádajú umelcov.
Mnohí slovenskí prevádzkovatelia okrádajú umelcov. Ignorujú totiž poplatky, ktoré vyplývajú z autorského zákona. V ich puboch, reštauráciach, na kúpaliskách, alebo na diskotékach hrá napríklad rádio, alebo je tam pustený televízor. Nie však každý prevádzkovateľ si uvedomí, že používa umelecké výkony, šírené prostredníctvom technického zariadenia a že za ich použitie musí zaplatiť odmenu. Majitelia prevádzok si tieto poplatky často krát mýlia s koncesionárskymi poplatkami. Eva Bauerová, riaditeľka Slovgramu „Koncesionárske poplatky sú platené len pre Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas, to znamená, štátne organizácie. Autorské poplatky sú o niečom inom. Tie sú pre autorov, výkonných umelcov, výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov. Jakub Laca, Rádio EXPRES
Infoexpres Rádia Expres
 
04.07.2005  Autorské zväzy sprísnia kontroly.
Na prísnejšie kontroly dodržiavania autorského zákona sa môžu pripraviť všetci majitelia či prevádzkovatelia kúpalísk, reštaurácií, kaviarní. Sprísnenie režimu avizuje slovenský autorský ochranný zväz Slovgram. Tvrdí, že mnohí z majiteľov nedodržiavajú autorský zákon a neplatia za verejné použitie hudby alebo obrazového záznamu. Na prísnejšie kontroly dodržiavania autorského zákona sa môžu pripraviť všetci majitelia či prevádzkovatelia kúpalísk, reštaurácií, kaviarní. Sprísnenie režimu avizuje slovenský autorský ochranný zväz Slovgram. Tvrdí, že mnohí z majiteľov nedodržiavajú autorský zákon a neplatia za verejné použitie hudby alebo obrazového záznamu. Podľa vedúceho oddelenia verejných produkcií v Slovgrame Richarda Pienčaka sa nedá presne určiť, o koľko peňazí takýmto spôsobom autori, speváci či producenti prichádzajú. "Môže ísť o niekoľko miliónov korún," tvrdí Pienčak. Minulý rok na pokutách vybrali minimálne milión korún. "S ostatnými sme sa dohodli mimo správneho či trestného konania," dodáva. Ročný poplatok pre jednu reštauráciu sa pohybuje od tisíc do šesťtisíc korún. Sezónne kúpaliská platia paušál pol druha tisíca korún, celoročné dvetisíc. Diskotéky platia jednorazové poplatky od štyristo do 2 500 korún. Ceny závisia aj od rozlohy. Marže si stanovuje Slovgram. Majitelia zariadení však negatívne vnímajú najmä fakt, že spoločností vyberajúcich poplatky je viac. "Podľa mňa by bolo v poriadku, keby poplatky vyberala jedna spoločnosť," hovorí vedúci bratislavského espresa Eugen Šuhajda. Okrem Slovgramu má právo vyberať poplatky za verejné vysielanie hudby aj ďalší ochranný zväz, SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský). Poplatky má podobné ako Slovgram. Podľa Marty Turčíniovej z právneho oddelenia SOZA sa táto organizácia nechystá na špeciálne razie. "Naši inšpektori kontrolujú dodržiavanie autorského zákona priebežne," konštatuje. Tretím autorským združením, ktoré má právo na výber poplatkov, je OZIS (Ochranné združenie interpretov Slovenska). Majitelia rôznych zábavných stredísk sa však nemusia obávať, že združenie bude vyberať nejaké peniaze. Dostáva ich od Slovgramu, s ktorým má podpísanú dohodu o spolupráci. V jednom balíku pre Slovgram tak majitelia uspokoja aj OZIS. Článok bol uverejnený na „www.hnonline.sk“ http://hnonline.sk//2-22571935-k00000_detail-f8
www.hnonline.sk
 
02.07.2005  Slovgram: Inšpektori budú viac kontrolovať verejné prevádzky.
Počas letnej sezóny inšpektori Slovgramu zintenzívnia kontrolnú činnosť vo verejných prevádzkach vo všetkých regiónoch Slovenska. Reprodukovanie rozhlasového či televízneho vysielania, resp. na nosičoch na kúpaliskách, diskotékach, puboch a podobne prostredníctvom technických zariadení je totiž verejným prenosom a v zmysle Autorského zákona sú s ním spojené aj povinnosti. Prevádzkovatelia, ktorí verejné použitie hudby či obrazových záznamov neoznámili a nezaplatili za to ochrannej organizácii Slovgram odmenu, na ktorú majú ňou zastupované subjekty nárok, páchajú trestnú činnosť. Nejde pri tom o žiadne horibilné sumy, uviedla riaditeľka Slovgramu Eva Bauerová. Podľa platného autorského zákona je ignorovanie práv výkonných práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov porušením zákona úmyselné vyhýbanie sa plneniu zákonných povinností vyplývajúcich z autorského zákona je zároveň trestným činom porušovania autorského práva v zmysle Trestného zákona. Inšpektor Slovgramu sa pri kontrole preukáže preukazom s fotografiou. Na ňom je uvedené aj telefónne číslo tejto ochrannej organizácie, kde si každý môže overiť jeho totožnosť. Naši inšpektori pôsobia najskôr osvetovo, podotkla p. Bauerová. Ako povedala, najskôr ponúknu prevádzkovateľom možnosť prihlásiť sa a dodatočne zaplatiť za práva používať zvukové a zvukovoobrazové diela so zľavou. V prípade, že prevádzkovateľ nebude ochotný na to pristúpiť, budú sa inšpektori riadiť podľa Autorského zákona. Prihlášku je možné nájsť na internetovej stránke www.slovgram.sk v sekcii verejné produkcie, kde je uvedený aj Sadzobník ročných poplatkov. Slovgram bol založený v roku 1991 ako nezávislá, nezisková spoločnosť na ochranu práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov. Článok bol uverejnený agentúrou SITA
Agentúra SITA
 
02.07.2005  Kaviarne, puby či kúpaliská často okrádajú umelcov.
Kaviarne, puby či kúpaliská často okrádajú umelcov. Tvrdia to organizácie, ktoré ochraňujú autorské práva. Platiť totiž musia podľa zákona aj za hudbu, ktorú púšťajú z rádií. Ochranné spoločnosti sú presvedčené o tom, že podniky na hudbe zarábajú a to tak, že ňou jednoducho lákajú zákazníkov. Pre väčšinu ľudí je hudba jednoznačne lákadlom. Ibaže nie všetci majitelia kaviarní či krčiem vedia o tom, že za takúto hudbu treba platiť. Prezentujú ju totiž verejnosti. Ivanka Litvajová, ministerstvo kultúry SR „Tým, že tam má prístup viac ako traja ľudia čo sa z hľadiska všeobecného považuje za verejnosť, tak teda to kritérium je splnené.“ Platiť by sa ale malo nielen za hudbu napríklad z CD, ale dokonca aj za tú, ktorá hrá v rádiu. Richard Pienčak, Slovgram „Týka sa to akéhokoľvek technického zariadenia. To znamená aj rádio a televízia.“ Je ale logické, že majiteľ dedinskej krčmy nebude utekať za Paulom McCartneym, keď z rádia, ktoré má v podniku, žačne hrať Beatles. Zo zákona by si mal jedenkrát ročne v spoločnosti, ktorá chráni a zastupuje práva výkonných umelcov a výrobcov jednoducho hudbu predplatiť. Richard Pienčak, Slovgram „Povedzme, pri reštauračnom zariadení, ktorých je na Slovensku najviac, do 100 m2 sa táto odmena pohybuje rádovo 1000,- Sk za rok.“ Takýchto zmlúv je podpísaných zhruba 6000, no kaviarní, pubov, hotelov, či kúpalísk, kde sa hudba hrá, je oveľa viac. Ten, kto nemá zmluvu, dopúšťa sa trestného činu a ochranné spoločnosti hrozia súdom. Čo však ale s tými, čo si spevom či hrou na nástroj privyrábajú na ulici? Ivanka Litvajová, ministerstvo kultúry SR „Asi ťažko, lebo oni by si asi ťažko zháňali nejaký súhlas nejakých autorov.“ A podobne sú na tom i trampovia spievajúci pri ohni. Tí sa zatiaľ nemusia obávať toho, že by nad nimi niekto stál s kasičkou a za každú pieseň od nich vyberal poplatok. Michal Hečko, TV Markíza
Televízne noviny TV Markíza
<< naspäť začiatok ďalej >>