JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  O nás:
 
> Spoločnosť SLOVGRAM  
     
> Ochrana osobných údajov  
     
> Stanovy SLOVGRAMU  
     
> Vyúčtovací poriadok SLOVGRAMU  
     
> Členstvo SLOVGRAMU v medzinárodných organizáciách  
     
> Medzinárodné zmluvy  
   
> Z diania SLOVGRAMU  
   
> Uverejnilo sa v médiách  
   
> Dokumenty  
   
 
 Uverejnilo sa v médiách
 
01.07.2005  Sprísnia kontrolu hudby na verejnosti.
Poplatky autorom za šírenie hudby musia platiť aj kaviarne, puby, kúpaliská či diskotéky. Dodržiavanie autorského zákona preto budú v lete kontrolovať inšpektori Slovgramu, organizácie ochraňujúcej práva autorov. Počas letnej sezóny inšpektori zintenzívnia kontroly vo verejných prevádzkach všetkých regiónov Slovenska. Môžu ich čakať všade, kde verejne reprodukujú rozhlasové, televízne vysielanie, alebo hudbu zachytenú na nosičoch prostredníctvom rádia, televízie, či hi-fi veží. "Nie je nič neobvyklé, keď známa krčma láka nápisom U nás sledujeme SuperStar, alebo keď na kúpalisku hrá rozhlas, či v kaviarni jukebox," hovorí riaditeľka Slovgramu Eva Bauerová. Mnohí prevádzkovatelia však takéto verejné použitie hudby či obrazových záznamov neoznámia, ani nezaplatia. "Nejde pri tom o žiadne horibilné sumy, ale autori na ne majú za vytváranie kultúry nárok," podotýka Bauerová. Podľa nej môžu prevádzkovatelia zneužívať duševný majetok spevákov, skladateľov a umelcov vedome, ale i kvôli neznalosti zákona. Podľa Autorského zákona je ignorovanie práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov porušením zákona. Úmyselné vyhýbanie sa plneniu zákonných povinností je zároveň trestným činom porušovania autorského práva v zmysle Trestného zákona. Inšpektor Slovgramu sa preukáže preukazom s fotografiou, kde je aj telefónne číslo autorskej ochrannej organizácie. Prevádzkovateľom najprv ponúkne možnosť prihlásiť sa a dodatočne zaplatiť za práva používať zvukové a zvukovoobrazové diela so zľavou. Ak sa tak nestane, budú prevádzkovatelia riešení v rámci trestného respektíve priestupkového konania. Slovgram bol založený v roku 1991, informácie o ňom sú na www.slovgram.sk. Článok bol uverejnený na „www.pravda.sk“ http://spravy.pravda.sk/tlac.asp?c=A050701_102727_sk_domace_p02&r=sk_domace
www.pravda.sk
 
01.07.2005  Slovgram: Za vysielanie hudby na kúpaliskách, či diskotékach treba platiť.
Poplatky autorom za šírenie hudby musia platiť aj kaviarne, puby, kúpaliská či diskotéky. Dodržiavanie autorského zákona preto budú v lete kontrolovať inšpektori Slovgramu, organizácie ochraňujúcej práva autorov. Počas letnej sezóny inšpektori zintenzívnia kontroly vo verejných prevádzkach všetkých regiónov Slovenska. Poplatky autorom za šírenie hudby musia platiť aj kaviarne, puby, kúpaliská či diskotéky. Dodržiavanie autorského zákona preto budú v lete kontrolovať inšpektori Slovgramu, organizácie ochraňujúcej práva autorov. Počas letnej sezóny inšpektori zintenzívnia kontroly vo verejných prevádzkach všetkých regiónov Slovenska. Môžu ich čakať všade, kde verejne reprodukujú rozhlasové, televízne vysielanie, alebo hudbu zachytenú na nosičoch prostredníctvom rádia, televízie, či hi-fi veží. "Nie je nič neobvyklé, keď známa krčma láka nápisom U nás sledujeme SuperStar, alebo keď na kúpalisku hrá rozhlas, či v kaviarni jukebox," hovorí riaditeľka Slovgramu Eva Bauerová. Mnohí prevádzkovatelia však takéto verejné použitie hudby či obrazových záznamov neoznámia, ani nezaplatia. "Nejde pri tom o žiadne horibilné sumy, ale autori na ne majú za vytváranie kultúry nárok," podotýka Bauerová. Podľa nej môžu prevádzkovatelia zneužívať duševný majetok spevákov, skladateľov a umelcov vedome, ale i kvôli neznalosti zákona. Podľa Autorského zákona je ignorovanie práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov porušením zákona. Úmyselné vyhýbanie sa plneniu zákonných povinností je zároveň trestným činom porušovania autorského práva v zmysle Trestného zákona. Inšpektor Slovgramu sa preukáže preukazom s fotografiou, kde je aj telefónne číslo autorskej ochrannej organizácie. Prevádzkovateľom najprv ponúkne možnosť prihlásiť sa a dodatočne zaplatiť za práva používať zvukové a zvukovoobrazové diela so zľavou. Ak sa tak nestane, budú prevádzkovatelia riešení v rámci trestného respektíve priestupkového konania. Slovgram bol založený v roku 1991, informácie o ňom sú na www.slovgram.sk. Článok bol uverejnený na „www.hnonline.sk“ http://www.hnonline.sk/3-16424710-superstar-k00000_detail-99
www.hnonline.sk
 
01.07.2005  Kaviarne, puby, kúpaliská či diskotéky často okrádajú umelcov.
V období letnej sezóny inšpektori Slovgramu zintenzívňujú kontrolnú činnosť po verejných prevádzkach vo všetkých regiónoch Slovenska. Môžu sa zjaviť všade tam, kde reprodukujú rozhlasové, televízne vysielanie prostredníctvom technických zariadení. Napríklad, na tom že známy pub láka nápisom „u nás sledujeme Superstar“, alebo kúpalisko na spríjemnenie chvíľ návštevníkov využíva rozhlasové vysielanie či v kaviarni vyhráva jukebox, nie je nič neobvyklé. Mnohí však takéto verejné použitie hudby i obrazových záznamov neprihlásili a nezaplatili za to ochrannej organizácii Slovgram. Páchajú trestnú činnosť. „Nejde pri tom o žiadne horibilné sumy, je to prejav úcty k umelcom“ uviedla riaditeľka Slovgramu Eva Bauerová a dodáva „veď oni sú tvorcami kultúry, na ktorú sme takí hrdí a všetkým robí radosť. Preto nie je nič neobvyklé, že za využitie ich duševného vlastníctva si zaslúžia odmenu. Inak by spevák, alebo skladateľ z toho, že má hranú pieseň veľa nemal.“ Inak ako vypočítavosťou sa nedá nazvať skutočnosť, že u nás toto mnohí zárobkuchtiví prevádzkovatelia nechcú pochopiť a zneužívajú duševný majetok spevákov, hudobníkov, či iných umelcov. Napokon ani od nich nikto nežiada, aby jeden deň v týždni robili zadarmo. „Nehádžme však všetkých do jedného vreca, svoju úlohu tu zohráva aj neznalosť zákona“, uviedla ďalej šéfka Slovgramu: „Podľa nového Autorského zákona je však ignorovanie práv výkonných umelcov a výrobcov krádež a vedomé porušovanie duševného vlastníctva trestné. Našich inšpektorov sa netreba báť – pôsobia najskôr osvetovo. Ponúknu prevádzkovateľovi možnosť prihlásiť sa a dodatočne zaplatiť práva k používaniu zvukových a zvukovo-obrazových záznamov so zľavou. Nejde pri tom o žiadne veľké sumy. Ak sa však stretnú s neochotou, sme nútení postupovať tak, ako to vyžaduje Autorský zákon a takíto prevádzkovatelia obvykle končia pred súdom“, uviedla riaditeľka Slovgramu Eva Bauerová a uvádza príklad: „Povedzme, že pre našu futbalovú, či hokejovú reprezentáciu naspievajú pesničku, alebo niečo vydá nová hviezda reality show. Song sa uchytí, onedlho už znie z každej diskotéky, spievajú ju hudobné skupiny na zábavách, hrá ju každé rádio. Rádia si radi naladia prevádzkovatelia kaviarní, pivarní, benzínových čerpadiel a kúpalísk, hrá ju každá diskotéka. Človek si povie, nech sa ľudia zabávajú a podnikatelia zarábajú, veď je to len ich šikovnosť. Akosi sa však pozabudlo na umelca, z ktorého duševného vlastníctva všetci spomenutí profitujú. Kto mu zaplatí jeho originalitu, roky štúdia hudby, tréningu, zdokonaľovania a samozrejme za jeho nápad? Umelci, moderátori i herci majú právo na to, aby dostali peniaze za každú reprízu svojho diela – tedav tomto prípade, za každé verejné hranie ich pesničky.“ Formy ochrany duševného vlastníctva a súvisiacich práv stanovuje nový Autorský zákon. Podľa neho sú všetky zariadenia, kde sa verejne používajú audiovizuálne diela (zo záznamu na nosiči či rádia) alebo sa v ich priestoroch verejne prezentujú televízne programy, povinné nahlásiť túto skutočnosť Slovgramu a raz ročne zaplatiť poplatok za použitie zvukových a zvukovo-obrazových záznamov. O to, aby sa k umelcom ich peniaze dostali sa stará práve Slovgram. „Krajiny s rozvinutými demokratickými systémami berú takéto čestné správanie voči svojim umelcom ako samozrejmosť. Napríklad vo Švédsku sa už pri otvorení akejkoľvek prevádzky počíta aj s verejným používaním ich diel. Nahlasovanie produkcie ochranným organizáciám je automatické, ako aj zaplatenie ročného paušálu. Je to prejav úcty k umelcom, veď oni sú tvorcami ich kultúry, na ktorú sú tak hrdí a všetkým robí radosť. Inak ako drzosťou sa nedá nazvať skutočnosť, že u nás toto mnohí zárobkuchtiví prevádzkovatelia nechcú pochopiť a zneužívajú ich duševný majetok. Veď ani od majiteľov reštaurácií, či prevádzkovateľov kúpalísk nikto nežiada, aby napríklad jeden deň v týždni robili zadarmo“, tvrdí šéfka Slovgramu a dodáva: „Nehádžme však všetkých do jedného vreca, svojú úlohu tu zohráva aj neznalosť zákona. Podľa nového Autorského zákona je však ignorovanie práv výkonných umelcov a výrobcov krádež a vedomé porušovanie duševného vlastníctva je trestné.“ Ak teda aj vy vo svojom zariadení používate reprodukovanú hudbu, či televízne alebo rozhlasové vysielanie, je iba na vás, aby ste predišli stretu so zákonom a nahlásili to Slovgramu. Na internetovej stránke www.slovgram.sk nájdete nielen žiadosť na uzatvorenie zmluvy, ale aj Sadzobník ročných poplatkov, ktoré nie sú veľké a ponúkajú zaujímavé zľavy podľa typu zariadení. Tlačová správa
Tlačová správa
 
15.06.2004  Neohlásené verejné použitie hudby je trestné. Veľakrát sme svedkami krádeže a ani o tom nevieme.
Poznáte to. Sedíte v kaviarni, popíjate kapučínko a z neďalekého jukeboxu hrá pohodová muzička. Alebo. Ležíte na kúpalisku. Slniečko, voda, z reproduktorov znejú najhorúcejšie hitovky. Do tretice ešte jeden príklad. S priateľmi tancujete na vychytenej diskotéke. Atmosféra je výborná, dídžej vám práve pustil tú vašu. Asi málokomu napadne, že pri spomínaných situáciách sa často stáva svedkom krádeže. Tou je podľa zákona každé neohlásené verejné použitie hudby, rozhlasového a televízneho vysielania v puboch, na kúpaliskách, diskotékach či benzínových čerpadlách. O ochranu práv, najmä práva na odmenu za každé použitie zaznamenaných výkonov umelcov (hercov, spevákov, tanečníkov a ďalších), ako aj výrobcov záznamov, ktorá sa realizuje výberom a následným rozdelením týchto odmien, sa stará spoločnosť Slovgram. Jej inšpektori práve v období blížiacej sa letnej sezóny zintenzívnili svoju činnosť v slovenských regiónoch a začali kontrolovať prevádzky, v ktorých využívajú rozhlasové a televízne vysielania prostredníctvom rádií, televízorov alebo jukeboxov. Prevádzkovateľov kultúrnych a reštauračných zariadení, ktorí takúto aktivitu neprihlásili a nezaplatili za to ochrannej organizácii Slovgram, upozorňujú na ich povinnosť. „Naši inšpektori pôsobia najskôr osvetovo. Ponúknu prevádzkovateľom možnosť prihlásiť sa a dodatočne zaplatiť práva používať zvukové a zvukovoobrazové diela so zľavou. Nejde pri tom o žiadne horibilné sumy. Ak sa však stretnú s neochotou, sú nútení postupovať tak, ako to vyžaduje Autorský zákon a obvykle končia títo prevádzkovatelia pred súdom,„ hovorí riaditeľka Slovgramu Eva Bauerová a pokračuje: „Povedzme, že našim hokejistom naspievajú pesničku. Tá sa uchytí a onedlho už znie z každej diskotéky, spievajú ju hudobné skupiny na zábavách, hrá ju každé rádio. Rádiá si radi naladia prevádzkovatelia kaviarní, pivární, benzínových čerpadiel a kúpalísk, aby spríjemnili pobyt svojim zákazníkom. Podobne aj dídžejovia lákajú konzumentov osvedčenými hitovkami na návštevu kultúrnych zariadení. Tí podnikavejší nezaháľajú a v období hokejových majstrovstiev sveta si nainštalujú veľkoplošnú televíznu obrazovku a zvyšujú tak tržby. Človek si povie, pánboh zaplať, máme voľnú súťaž, nech sa ľudia zabávajú a podnikatelia zarábajú, veď je to len ich šikovnosť. Akosi sa však pozabudlo na umelca, z ktorého duševného vlastníctva všetci spomenutí profitujú. Kto mu zaplatí jeho originalitu, roky štúdia hudby, tréningu, zdokonaľovania a, samozrejme, za jeho nápad? Umelci, moderátori i herci majú právo na to, aby dostali peniaze za každú reprízu svojho diela - teda v tomto prípade, za každé verejné hranie ich pesničky.„ Formy ochrany duševného vlastníctva a súvisiacich práv stanovuje nový Autorský zákon. Podľa neho sú všetky zariadenia, kde sa verejne používajú audiovizuálne diela (zo záznamu na nosiči či rádia) alebo sa v ich priestoroch verejne prezentujú televízne programy, povinné nahlásiť túto skutočnosť Slovgramu a raz ročne zaplatiť poplatok za použitie zvukových a obrazových záznamov. O to, aby sa k umelom ich peniaze dostali sa stará práve Slovgram. „Krajiny s rozvinutými demokratickými systémami berú takéto čestné správanie sa voči svojim umelcom ako samozrejmosť. Napríklad vo Švédsku sa už pri otvorení akejkoľvek prevádzky počíta aj s verejným používaním ich diel. Nahlasovanie produkcie ochranným organizáciám je automatické, ako aj zaplatenie ročného paušálu. Je to prejav úcty k umelcom, veď oni sú tvorcami ich kultúry, na ktorú sú takí hrdí a všetkým robí radosť. Inak ako drzosťou sa nedá nazvať skutočnosť, že u nás toto mnohí zárobku chtiví prevádzkovatelia nechcú pochopiť a zneužívajú ich duševný majetok. Veď ani od majiteľov reštaurácií, či prevádzkovateľov kúpalísk nikto nežiada, aby napríklad jeden deň v týždni robili zadarmo,„ tvrdí šéfka Slovgramu a dodáva: „Nehádžme však všetkých do jedného vreca, svoju úlohu tu zohráva aj neznalosť zákona. Podľa nového Autorského zákona je však ignorovanie práv výkonných umelcov a výrobcov krádež a vedomé porušovanie duševného vlastníctva je trestné.„ Ak teda aj vy vo svojom zariadení používate reprodukovanú hudbu, či televízne alebo rozhlasové vysielanie, je iba na vás, aby ste predišli stretu so zákonom a nahlásili to Slovgramu. Na internetovej stránke www.slovgram.sk nájdete nielen prihlášku, ale aj sadzobník ročných poplatkov, ktoré nie sú veľké a ponúkajú zaujímavé zľavy podľa typu zariadení. Dodajme, že Slovgram bol založený v roku 1991 ako nezávislá spoločnosť na ochranu práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov. Rozsah jej pôsobnosti je vymedzený zákonom č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona, ako aj zmluvami, ktoré spoločnosť uzatvorila s umelcami, výrobcami zvukových a zvukovo-obrazových záznamov a partnerskými organizáciami v zahraničí. Róbert Kašša Článok bol uverejnený na „www.zilinskyvecernik.sk“ http://www.zilinskyvecernik.sk/archiv/2004/zv_25/str_15.html
www.zilinskyvecernik.sk
 
16.06.2003  Autor má právo na slušné vyrovnanie.
Slovenská vláda schválila novelu autorského zákona, ktorý by mal teraz vyhovovať legislatíve Európskej únie. Návrh predložilo ministerstvo kultúry a okrem iného stanovuje organizáciám zastupujúcim autorské práva povinnosť zverejňovať sadzobník odmien a výročné správy na internete. Nositeľom autorských práv tak umožní lepší prístup k informáciám o spôsobe spravovania poplatkov za autorské práva v organizáciách, ako sú Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA), Lita, Slovgram a Ozis. V novele sú tiež zapracované dve smernice Európskej komisie. Prvá stanovuje tzv. právo autora na slušné vyrovnanie. Znamená to, že ak niekto predá svoj obraz za 20-tisíc korún a po niekoľkých rokoch sa jeho obraz predá za niekoľko miliónov korún, autor diela má nárok na časť z týchto peňazí. Druhou normou Európskej komisie je smernica o informačnej spoločnosti. V novele sa novo upravuje aj systém licenčných zmlúv, ktorý umožní autorovi narábať s dielom s väčšou voľnosťou než doteraz. Novela presne stanovuje aj podmienky, za akých je možné autorské dielo alebo jeho časť použiť v médiách. Článok bol uverejnený na „www.pravda.sk“ http://spravy.pravda.sk/tlac.asp?c=A030916_130553_sk_domace_p03&r=sk_domace
www.pravda.sk
<< naspäť začiatok ďalej