JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Používatelia:
 
> Prevádzkovatelia zariadení, v ktorých dochádza k verejnému prenosu  
  poučenie  
  všeobecné informácie  
  kontakty  
  povinnosť subjektov vysporiadať nároky výkonných umelcov a výrobcov v zmysle autorského zákona  
  sadzobník  
  uzatvorenie zmluvy  
  pokyny k správnemu vyplneniu zmluvy a vzory vyplnených zmlúv  
  stanoviská MK SR a iných organizácií, príklady postihov porušovania autorského zákona  
  Online - hlásenie prevádzkovateľa  
     
> Spoločná správa  
     
> Diskotekári  
     
> Prevádzkovatelia hudobných automatov  
     
> Káblová retransmisia  
     
> Vysielatelia  
     
 
 Kontakty
 ODDELENIE VEREJNÝCH PRODUKCIÍ

obráťte sa na :

 
SLOVGRAM
oddelenie verejných produkcií
Jakubovo námestie 14
813 48 Bratislava
tel.č.: 02/52 632 912 fax: 02/52 963 190
bankové spojenie:
266 50 40 145/1100 – Tatra banka, a.s.
e-mail: zmluvyverejne@slovgram.sk

  

alebo
priamo na externého pracovníka SLOVGRAMU 
podľa okresov na území SR
 
  
Performer partner s.r.o. - e-mail: performer@slovgram.sk
0903/631 574 alebo 0903/900 496
BARDEJOV
GELNICA
HUMENNÉ
KOŠICE - mesto
KOŠICE - okolie
LEVOČA
MEDZILABORCE
MICHALOVCE
POPRAD
PREŠOV
REVÚCA
RIMAVSKÁ SOBOTA
ROŽŇAVA
SNINA
SOBRANCE
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
STARÁ ĽUBOVŇA
STROPKOV
SVIDNÍK
TREBIŠOV
VRANOV NAD TOPĽOU

 

 
  
e-mail: zmluvyverejne@slovgram.sk
02/52632912
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
BANSKÁ BYSTRICA
BANSKÁ ŠTIAVNICA
BRATISLAVA
BREZNO
BYTČA
ČADCA
DETVA
DOLNÝ KUBÍN
DUNAJSKÁ STREDA
GALANTA
HLOHOVEC
ILAVA
KOMÁRNO
KRUPINA
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
LEVICE
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
LUČENEC
MALACKY
MARTIN
MYJAVA
NÁMESTOVO
NITRA
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
NOVÉ ZÁMKY
PARTIZÁNSKE
PEZINOK
PIEŠŤANY
POLTÁR
POVAŽSKÁ BYSTRICA
PRIEVIDZA
PÚCHOV
RUŽOMBEROK
SENEC
SENICA
SKALICA
ŠAĽA
TOPOĽČANY
TRENČÍN
TRNAVA
TURČIANSKE TEPLICE
TVRDOŠÍN
VEĽKÝ KRTÍŠ
ZLATÉ MORAVCE
ZVOLEN
ŽARNOVICA
ŽIAR NAD HRONOM
ŽILINA

 

 vybavuje tieto náležitosti týkajúce sa verejného prenosu – verejnej produkcie:
podávanie informácií týkajúcich sa zmlúv, prostredníctvom ktorých sa vysporiadava v zmysle Autorského zákona 618/2003 Z.z. verejným prenos
uzatváranie a evidencia zmlúv, prostredníctvom ktorých sa vysporiadava v zmysle Autorského zákona 618/2003 Z.z. verejným prenos 
evidencia žiadosti o uzatvorenie zmluvyv prevádzke, uzatvorenie zmluvy a jej evidencia
evidencia žiadosti o uzatvorenie zmluvy pre diskotékara a jeho registrácia, evidencia týchto zmlúv
evidencia žiadosti o uzatvorenie zmluvy pre prevádzkovateľa jukeboxu, uzatvorenie zmluvy a jej evidencia
reklamácie už uzatvorených zmlúv 
 

 FAKTURAČNÉ ODDELENIE VEREJNÝCH PRODUKCIÍ:

tel. 02/ 52 632 911
fakturyverejne@slovgram.sk

vybavuje tieto náležitosti týkajúce sa faktúr oddelenia verejných produkcií:
podávanie informácií týkajúcich sa faktúr
podávanie informácií týkajúcich sa úhrad týchto faktúr
reklamácie úhrad
evidencia úhrad