JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Kontakty:
 
  Sekretariát  
     
  Riaditeľ spoločnosti  
     
  Výbor a kontrolná komisia  
     
  Dokumentačné oddelenie  
     
  Právne oddelenie  
     
  Ekonomické oddelenie  
     
  Oddelenie verejných produkcií  
     
 
 Kontakty
 ODDELENIE VEREJNÝCH PRODUKCIÍ

obráťte sa na :

 
SLOVGRAM
oddelenie verejných produkcií
Jakubovo námestie 14
813 48 Bratislava
tel.č.: 02/52 632 912 fax: 02/52 963 190
bankové spojenie:
266 50 40 145/1100 – Tatra banka, a.s.
e-mail: verejne@slovgram.sk

  

alebo
priamo na externého pracovníka SLOVGRAMU 
podľa okresov na území SR
 
  
p. MILAN MAŤAŠOVSKÝ - 0905/441 398
BARDEJOV
HUMENNÉ
KOŠICE - mesto
LEVOČA
MEDZILABORCE
MICHALOVCE
POPRAD
PREŠOV
SNINA
SOBRANCE
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
STARÁ ĽUBOVŇA
STROPKOV
SVIDNÍK
TREBIŠOV
VRANOV NAD TOPĽOU

 

 
  
p. IGOR KLUKA - 0903/714 253
BANSKÁ BYSTRICA
BANSKÁ ŠTIAVNICA
BREZNO
DETVA
GELNICA
KOŠICE - okolie
KRUPINA
LUČENEC
POLTÁR
REVÚCA
RIMAVSKÁ SOBOTA
ROŽŇAVA
VEĽKÝ KRTÍŠ
ZVOLEN
ŽARNOVICA
ŽIAR NAD HRONOM

 

 
  
p. TATIANA PIENČÁKOVÁ - 0911/272 456
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
BRATISLAVA
BYTČA
ČADCA
DOLNÝ KUBÍN
DUNAJSKÁ STREDA
GALANTA
HLOHOVEC
ILAVA
KOMÁRNO
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
LEVICE
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MALACKY
MARTIN
MYJAVA
NÁMESTOVO
NITRA
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
NOVÉ ZÁMKY
PARTIZÁNSKE
PEZINOK
PIEŠŤANY
POVAŽSKÁ BYSTRICA
PRIEVIDZA
PÚCHOV
RUŽOMBEROK
SENEC
SENICA
SKALICA
ŠAĽA
TOPOĽČANY
TRENČÍN
TRNAVA
TURČIANSKE TEPLICE
TVRDOŠÍN
ZLATÉ MORAVCE
ŽILINA

 

 vybavuje tieto náležitosti týkajúce sa verejného prenosu – verejnej produkcie:
podávanie informácií týkajúcich sa zmlúv, prostredníctvom ktorých sa vysporiadava v zmysle Autorského zákona 618/2003 Z.z. verejným prenos
uzatváranie a evidencia zmlúv, prostredníctvom ktorých sa vysporiadava v zmysle Autorského zákona 618/2003 Z.z. verejným prenos 
evidencia žiadosti o uzatvorenie zmluvyv prevádzke, uzatvorenie zmluvy a jej evidencia
evidencia žiadosti o uzatvorenie zmluvy pre diskotékara a jeho registrácia, evidencia týchto zmlúv
evidencia žiadosti o uzatvorenie zmluvy pre prevádzkovateľa jukeboxu, uzatvorenie zmluvy a jej evidencia
reklamácie už uzatvorených zmlúv 
 

 FAKTURAČNÉ ODDELENIE VEREJNÝCH PRODUKCIÍ:

tel. 02/ 52 632 911
fakturyverejne@slovgram.sk

vybavuje tieto náležitosti týkajúce sa faktúr oddelenia verejných produkcií:
podávanie informácií týkajúcich sa faktúr
podávanie informácií týkajúcich sa úhrad týchto faktúr
reklamácie úhrad
evidencia úhrad