JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Používatelia:
 
> Prevádzkovatelia zariadení, v ktorých dochádza k verejnému prenosu  
     
> Spoločná správa  
     
> Diskotekári  
     
> Prevádzkovatelia hudobných automatov  
  Všeobecné podmienky  
  Sadzobník  
  Zmluva  
  stanoviská MK SR a iných organizácií, príklady postihov porušovania autorského zákona  
     
> Káblová retransmisia  
     
> Vysielatelia  
     


Stanoviská MK SR a iných organizácií, príklady postihov porušovania autorského zákona 

 
Príklady trestných rozkazov a rozsudkov v prípadoch porušovania autorských práv.
 
  Trestný rozkaz - vyhotovenie rozmnoženiny
  Trestný rozkaz - verejný prenos
 
Iné rozhodnutia.
 
  Rozhodnutie Úřadu pro ochranu hospodářské souteže ČR
 
 
  Stanovisko SLOVGRAMu k vyhotovovaniu dočasných rozmnoženín