JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  O nás:
 
> Spoločnosť SLOVGRAM  
     
> Ochrana osobných údajov  
     
> Stanovy SLOVGRAMU  
     
> Vyúčtovací poriadok SLOVGRAMU  
     
> Členstvo SLOVGRAMU v medzinárodných organizáciách  
     
> Medzinárodné zmluvy  
   
> Z diania SLOVGRAMU  
   
> Uverejnilo sa v médiách  
   
> Dokumenty  
   
 
 Z diania v spoločnosti
 
13.01.2022
Výzva hercom na predloženie zoznamu zaznamenaných umeleckých výkonov za rok 2021
Zoznam zaznamenaných umeleckých výkonov

Výzva pre výrobcov na predloženie výkazov o predaji za rok 2021
 
31.05.2021
Pozývame Vás na Valné zhromaždenie SLOVGRAMu, ktoré sa uskutoční dňa 22. 6. 2021 o 13:00 v budove Hotela Apollo na Dulovom námestí 1 v Bratislave.
Miestnosť, v ktorej sa Valné zhromaždenie uskutoční, bude priamo vetraná, budú zabezpečené prostriedky na dezinfekciu rúk, vstup do miestnosti bude umožnený len s prekrytím horných dýchacích ciest. Nebude zabezpečené občerstvenie.

Tu si môžete pozrieť dokumenty k Valnému zhromaždeniu:
Pozvánka s programom
Výročná správa SLOVGRAMu pre rok 2020

Ak sa Valného zhromaždenia nemôžete či nechcete zúčastniť osobne, môžete písomne splnomocniť Vášho zástupcu, aby sa vo Vašom mene zúčastnil a zastupoval Vás v rozsahu Vašich práv člena SLOVGRAMu. Splnomocnený zástupca musí odovzdať originál Vášho splnomocnenia pri prezentácii na to určeným zamestnancom SLOVGRAMu.
Tu nájdete tlačivá splnomocnenia:
Splnomocnenie jednotlivec
Splnomocnenie právnická osoba
Splnomocnenie spoločného zástupcu telesa
V prípade akejkoľvek zmeny epidemiologickej situácie budeme primerane reagovať a včas Vás o prípadných zmenách informujeme.
 
07.03.2021
Výzva pre výrobcov na predloženie výkazov o predaji za rok 2020 v Českej republike
 
25.01.2021
Výzva hercom na predloženie zoznamu zaznamenaných umeleckých výkonov za rok 2020
Zoznam zaznamenaných umeleckých výkonov

Výzva pre výrobcov na predloženie výkazov o predaji za rok 2020
 
28.10.2020
Pozývame Vás na Valné zhromaždenie SLOVGRAMu, ktoré sa uskutoční dňa 19. 11. 2020 o 13:00 v budove Hotela Apollo na Dulovom námestí 1 v Bratislave.
Miestnosť, v ktorej sa Valné zhromaždenie uskutoční, bude priamo vetraná, budú zabezpečené prostriedky na dezinfekciu rúk, vstup do miestnosti bude umožnený len s prekrytím horných dýchacích ciest. Nebude zabezpečené občerstvenie.

Tu si môžete pozrieť dokumenty k Valnému zhromaždeniu:
Pozvánka s programom
Členovia volebnej (mandátovej) a návrhovej komisie
Výročná správa SLOVGRAMu pre rok 2019
Kandidátka členov Výboru a Kontrolnej komisie SLOVGRAMu

Ak sa Valného zhromaždenia nemôžete či nechcete zúčastniť osobne, môžete písomne splnomocniť Vášho zástupcu, aby sa vo Vašom mene zúčastnil a zastupoval Vás v rozsahu Vašich práv člena SLOVGRAMu. Splnomocnený zástupca musí odovzdať originál Vášho splnomocnenia pri prezentácii na to určeným zamestnancom SLOVGRAMu.
Tu nájdete tlačivá splnomocnenia:
Splnomocnenie jednotlivec
Splnomocnenie právnická osoba
Splnomocnenie spoločného zástupcu telesa
V prípade akejkoľvek zmeny epidemiologickej situácie budeme primerane reagovať a včas Vás o prípadných zmenách informujeme.
<< naspäť začiatok ďalej >>