JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  O nás:
 
> Spoločnosť SLOVGRAM  
     
> Ochrana osobných údajov  
     
> Stanovy SLOVGRAMU  
     
> Vyúčtovací poriadok SLOVGRAMU  
     
> Členstvo SLOVGRAMU v medzinárodných organizáciách  
     
> Medzinárodné zmluvy  
   
> Z diania SLOVGRAMU  
   
> Uverejnilo sa v médiách  
   
> Dokumenty  
   
 
 Z diania v spoločnosti
 
19.09.2023
V súvislosti s odňatím oprávnenia organizácii OZIS ku dňu 7. 10. 2022 ako aj s následným nepriznaním odkladného účinku súdom vo veci opravného prostriedku voči tomuto rozhodnutiu o odňatí oprávnenia organizácie kolektívnej správy práv (SLOVGRAM, SOZA, LITA, SAPA) pristúpili k úprave Sadzobníka odmien pre spoločnú správu, spočívajúcej v odstránení údajov o spoločnosti OZIS. V tejto súvislosti organizácia SLOVGRAM pristúpila aj k úprave svojho individuálneho Sadzobníka, spočívajúcej v odstránení údajov o spoločnosti OZIS. Tu si môžete pozrieť návrhy sadzobníkov:
Návrh Sadzobníka odmien pre spoločnú správu (účinný od 1.11.2023)
Návrh individuálneho Sadzobníka organizácie SLOVGRAM (účinný od 1.11.2023)
 
22.05.2023
Pozývame Vás na Valné zhromaždenie SLOVGRAMu, ktoré sa uskutoční dňa 14. 6. 2023 o 14:00 v budove Hotela Apollo na Dulovom námestí 1 v Bratislave.

Tu si môžete pozrieť dokumenty k Valnému zhromaždeniu:
Pozvánka s programom
Výročná správa SLOVGRAMu pre rok 2022
Návrh Stanov

Ak sa Valného zhromaždenia nemôžete či nechcete zúčastniť osobne, môžete písomne splnomocniť Vášho zástupcu, aby sa vo Vašom mene zúčastnil a zastupoval Vás v rozsahu Vašich práv člena SLOVGRAMu. Splnomocnený zástupca musí odovzdať originál Vášho splnomocnenia pri prezentácii na to určeným zamestnancom SLOVGRAMu.
Tu nájdete tlačivá splnomocnenia:
Splnomocnenie jednotlivec
Splnomocnenie právnická osoba
Splnomocnenie spoločného zástupcu telesa
 
12.01.2023
Výzva hercom na predloženie zoznamu zaznamenaných umeleckých výkonov za rok 2022
Zoznam zaznamenaných umeleckých výkonov

Výzva pre výrobcov na predloženie výkazov o predaji za rok 2022
 
15.06.2022
Dňa 15.6.2022 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie na ktorom boli schválené:
Vyúčtovací poriadok
 
25.05.2022
Pozývame Vás na Valné zhromaždenie SLOVGRAMu, ktoré sa uskutoční dňa 15. 6. 2022 o 14:00 v budove Hotela Apollo na Dulovom námestí 1 v Bratislave.

Tu si môžete pozrieť dokumenty k Valnému zhromaždeniu:
Pozvánka s programom
Výročná správa SLOVGRAMu pre rok 2021
Návrh Stanov
Návrh Vyúčtovacieho poriadku

Ak sa Valného zhromaždenia nemôžete či nechcete zúčastniť osobne, môžete písomne splnomocniť Vášho zástupcu, aby sa vo Vašom mene zúčastnil a zastupoval Vás v rozsahu Vašich práv člena SLOVGRAMu. Splnomocnený zástupca musí odovzdať originál Vášho splnomocnenia pri prezentácii na to určeným zamestnancom SLOVGRAMu.
Tu nájdete tlačivá splnomocnenia:
Splnomocnenie jednotlivec
Splnomocnenie právnická osoba
Splnomocnenie spoločného zástupcu telesa
<< naspäť začiatok ďalej >>