JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  O nás:
 
> Spoločnosť SLOVGRAM  
     
> Ochrana osobných údajov  
     
> Stanovy SLOVGRAMU  
     
> Vyúčtovací poriadok SLOVGRAMU  
     
> Členstvo SLOVGRAMU v medzinárodných organizáciách  
     
> Medzinárodné zmluvy  
   
> Z diania SLOVGRAMU  
   
> Uverejnilo sa v médiách  
   
> Dokumenty  
   
 
 Z diania v spoločnosti
 
16.03.2020
Výzva na predloženie výkazov o predaji pre územie ČR za rok 2019. Termín dodania je do 31.3.2020.
 
13.01.2020
Výzva hercom na predloženie zoznamu zaznamenaných umeleckých výkonov za rok 2019
Zoznam zaznamenaných umeleckých výkonov

Výzva pre výrobcov na predloženie výkazov o predaji za rok 2019
 
20.05.2019
Dňa 12.6.2019 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie SLOVGRAMu.
Bližšie informácie a tlačivá nájdete tu:
Pozvánka
Pozvánka pre zástupcov telies
Splnomocnenie jednotlivca
Splnomocnenie právnickou osobou
Splnomocnenie spoločného zástupcu telesa
Výročná správa 2018
 
11.03.2019
Výzva na predloženie výkazov o predaji pre územie ČR. Termín dodania je do 31.3.2019.
INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K VYPLNĚNÍ ČP ZVUK 2018
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VÝROBCE ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ A 2018
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VÝROBCE ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ B 2018
Příloha_ČP_ZVUK_2018_A.xlsx
Příloha_ČP_ZVUK_2018_B.xlsx
 
08.01.2019
Výzva pre výrobcov na predloženie výkazov o predaji. Nový termín dodania je predĺžený z 28.2.2019 do 15.3.2019.
<< naspäť začiatok ďalej >>