JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  O nás:
 
> Spoločnosť SLOVGRAM  
     
> Ochrana osobných údajov  
     
> Stanovy SLOVGRAMU  
     
> Vyúčtovací poriadok SLOVGRAMU  
     
> Členstvo SLOVGRAMU v medzinárodných organizáciách  
     
> Medzinárodné zmluvy  
   
> Z diania SLOVGRAMU  
   
> Uverejnilo sa v médiách  
   
> Dokumenty  
   
 
 Z diania v spoločnosti
 
13.01.2020
Výzva hercom na predloženie zoznamu zaznamenaných umeleckých výkonov za rok 2019
Zoznam zaznamenaných umeleckých výkonov

Výzva pre výrobcov na predloženie výkazov o predaji za rok 2019
 
20.05.2019
Dňa 12.6.2019 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie SLOVGRAMu.
Bližšie informácie a tlačivá nájdete tu:
Pozvánka
Pozvánka pre zástupcov telies
Splnomocnenie jednotlivca
Splnomocnenie právnickou osobou
Splnomocnenie spoločného zástupcu telesa
Výročná správa 2018
 
11.03.2019
Výzva na predloženie výkazov o predaji pre územie ČR. Termín dodania je do 31.3.2019.
INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K VYPLNĚNÍ ČP ZVUK 2018
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VÝROBCE ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ A 2018
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VÝROBCE ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ B 2018
Příloha_ČP_ZVUK_2018_A.xlsx
Příloha_ČP_ZVUK_2018_B.xlsx
 
08.01.2019
Výzva pre výrobcov na predloženie výkazov o predaji. Nový termín dodania je predĺžený z 28.2.2019 do 15.3.2019.
 
07.01.2019
Výzva hercom na predloženie zoznamu zaznamenaných umeleckých výkonov
Zoznam zaznamenaných umeleckých výkonov
<< naspäť začiatok ďalej >>