JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  O nás:
 
> Spoločnosť SLOVGRAM  
     
> Ochrana osobných údajov  
     
> Stanovy SLOVGRAMU  
     
> Vyúčtovací poriadok SLOVGRAMU  
     
> Členstvo SLOVGRAMU v medzinárodných organizáciách  
     
> Medzinárodné zmluvy  
   
> Z diania SLOVGRAMU  
   
> Uverejnilo sa v médiách  
   
> Dokumenty  
   
 
 Z diania v spoločnosti
 
15.06.2022
Dňa 15.6.2022 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie na ktorom boli schválené:
Vyúčtovací poriadok
 
25.05.2022
Pozývame Vás na Valné zhromaždenie SLOVGRAMu, ktoré sa uskutoční dňa 15. 6. 2022 o 14:00 v budove Hotela Apollo na Dulovom námestí 1 v Bratislave.

Tu si môžete pozrieť dokumenty k Valnému zhromaždeniu:
Pozvánka s programom
Výročná správa SLOVGRAMu pre rok 2021
Návrh Stanov
Návrh Vyúčtovacieho poriadku

Ak sa Valného zhromaždenia nemôžete či nechcete zúčastniť osobne, môžete písomne splnomocniť Vášho zástupcu, aby sa vo Vašom mene zúčastnil a zastupoval Vás v rozsahu Vašich práv člena SLOVGRAMu. Splnomocnený zástupca musí odovzdať originál Vášho splnomocnenia pri prezentácii na to určeným zamestnancom SLOVGRAMu.
Tu nájdete tlačivá splnomocnenia:
Splnomocnenie jednotlivec
Splnomocnenie právnická osoba
Splnomocnenie spoločného zástupcu telesa
 
12.04.2022
Finančná pomoc umelcom - členom SLOVGRAMu.
Žiadosť o finančnú pomoc.

 
13.01.2022
Výzva hercom na predloženie zoznamu zaznamenaných umeleckých výkonov za rok 2021
Zoznam zaznamenaných umeleckých výkonov

Výzva pre výrobcov na predloženie výkazov o predaji za rok 2021
 
31.05.2021
Pozývame Vás na Valné zhromaždenie SLOVGRAMu, ktoré sa uskutoční dňa 22. 6. 2021 o 13:00 v budove Hotela Apollo na Dulovom námestí 1 v Bratislave.
Miestnosť, v ktorej sa Valné zhromaždenie uskutoční, bude priamo vetraná, budú zabezpečené prostriedky na dezinfekciu rúk, vstup do miestnosti bude umožnený len s prekrytím horných dýchacích ciest. Nebude zabezpečené občerstvenie.

Tu si môžete pozrieť dokumenty k Valnému zhromaždeniu:
Pozvánka s programom
Výročná správa SLOVGRAMu pre rok 2020

Ak sa Valného zhromaždenia nemôžete či nechcete zúčastniť osobne, môžete písomne splnomocniť Vášho zástupcu, aby sa vo Vašom mene zúčastnil a zastupoval Vás v rozsahu Vašich práv člena SLOVGRAMu. Splnomocnený zástupca musí odovzdať originál Vášho splnomocnenia pri prezentácii na to určeným zamestnancom SLOVGRAMu.
Tu nájdete tlačivá splnomocnenia:
Splnomocnenie jednotlivec
Splnomocnenie právnická osoba
Splnomocnenie spoločného zástupcu telesa
V prípade akejkoľvek zmeny epidemiologickej situácie budeme primerane reagovať a včas Vás o prípadných zmenách informujeme.
<< naspäť začiatok ďalej >>