JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  O nás:
 
> Spoločnosť SLOVGRAM  
     
> Ochrana osobných údajov  
     
> Stanovy SLOVGRAMU  
     
> Vyúčtovací poriadok SLOVGRAMU  
     
> Členstvo SLOVGRAMU v medzinárodných organizáciách  
     
> Medzinárodné zmluvy  
   
> Z diania SLOVGRAMU  
   
> Uverejnilo sa v médiách  
   
> Dokumenty  
   
 
 Z diania v spoločnosti
 
1/10/2018
Výzva na predloženie výkazov o predaji pre územie SR. Termín dodania je do 28.2.2018.
Výzva na predloženie výkazov o predaji pre územie ČR. Termín dodania je do 28.2.2018.
INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K VYPLNĚNÍ ČP ZVUK 2017
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VÝROBCE ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ A 2017
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VÝROBCE ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ B 2017
Příloha_ČP_ZVUK_2017_A.xlsx
Příloha_ČP_ZVUK_2017_B.xlsx
 
11/28/2017
Výzva hercom na predloženie zoznamu zaznamenaných umeleckých výkonov
Zoznam zaznamenaných umeleckých výkonov
 
6/15/2017
Výročná správa 2016
 
5/24/2017
Dňa 14.6.2017 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie SLOVGRAMu.
Bližšie informácie a tlačivá nájdete tu:
Pozvánka
Splnomocnenie jednotlivca
Splnomocnenie právnickou osobou
Splnomocnenie spoločného zástupcu telesa
návrh Výročnej správy 2016
 
1/30/2017
Výzva na predloženie výkazov o predaji. Termín dodania je do 28.2.2017.
<< naspäť začiatok ďalej >>