JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  O nás:
 
> Spoločnosť SLOVGRAM  
     
> Ochrana osobných údajov  
     
> Stanovy SLOVGRAMU  
     
> Vyúčtovací poriadok SLOVGRAMU  
     
> Členstvo SLOVGRAMU v medzinárodných organizáciách  
     
> Medzinárodné zmluvy  
   
> Z diania SLOVGRAMU  
   
> Uverejnilo sa v médiách  
   
> Dokumenty  
   
 
 Z diania v spoločnosti
 
1/19/2016
SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE OZIS A SLOVGRAM k výberu odmien z verejného prenosu a technického predvedenia zvukových a audiovizuálnych záznamov umeleckých výkonov

Organizácie kolektívnej správy práv OZIS a SLOVGRAM s účinnosťou od 01.01.2016 pristupujú k spoločnému výberu odmien z verejného prenosu a technického predvedenia zvukových a audiovizuálnych záznamov umeleckých výkonov. Obe organizácie veria, že tento krok prispeje k zvýšeniu komfortu používateľov a predstavuje prvý krok k vytvoreniu jedného platobného miesta v zmysle nového autorského zákona. Zlúčenie spoločného výberu oboch organizácií sa prejaví v znížení nákladov na výkon výberu. V dohodnutom Sadzobníku je výška sadzby výrazne nižšia ako súčet sadzieb oboch organizácii, ktoré používatelia platili v minulosti. Splnomocnenie SLOVGRAMu.
 
1/5/2016
Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti so zmenou Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je SLOVGRAM od 01.01.2016 povinný zraziť a odviesť daň z Vášho honoráru. Vašu celkovú daňovú povinnosť si následne máte možnosť vysporiadať podaním daňového priznania, pričom ale príjem z ktorého bola daň zrazená, už v daňovom priznaní neuvediete. Zákon však zároveň v § 43 ods. 14 umožňuje aj postup bez zrazenia dane, za predpokladu, že sa o tom s nami vopred písomne dohodnete. Prosím, zvážte, ktorý spôsob Vám bude viac vyhovovať. V prípade, že budete chcieť postupovať od roku 2016 v zmysle § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov, teda chcete, aby SLOVGRAM nevykonal zrážku dane, dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie 2x vyplneného a podpísaného tlačiva Dohody o nevybratí zrážkovej dane.
Dohody o nevybratí zrážkovej dane.
 
1/4/2016
Výzva na predloženie výkazov o predaji. Termín dodania je do 5.2.2016.
 
11/19/2015
Dňa 19.11.2015 o 14:00 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie SLOVGRAMu.
Na Valnom zhromaždení boli schválené nové Stanovy platné od 1.1.2016.
 
8/14/2015
Podporte priznanie práva na spravodlivú odmenu výkonného umelca za použitie jeho umeleckých výkonov prostredníctvom on-line služieb pripojením svojho podpisu k tejto petícii: Make the Internet fair for performers
Viac tu: PDF
<< naspäť začiatok ďalej >>