JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  O nás:
 
> Spoločnosť SLOVGRAM  
     
> Stanovy SLOVGRAMU  
     
> Vyúčtovací poriadok SLOVGRAMU  
     
> Členstvo SLOVGRAMU v medzinárodných organizáciách  
     
> Medzinárodné zmluvy  
   
> Z diania SLOVGRAMU  
   
> Uverejnilo sa v médiách  
   
> Dokumenty  
   
 
 Z diania v spoločnosti
 
1/4/2016
Výzva na predloženie výkazov o predaji. Termín dodania je do 5.2.2016.
 
11/19/2015
Dňa 19.11.2015 o 14:00 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie SLOVGRAMu.
Na Valnom zhromaždení boli schválené nové Stanovy platné od 1.1.2016.
 
8/14/2015
Podporte priznanie práva na spravodlivú odmenu výkonného umelca za použitie jeho umeleckých výkonov prostredníctvom on-line služieb pripojením svojho podpisu k tejto petícii: Make the Internet fair for performers
Viac tu: PDF
 
7/1/2015
Výročná správa za rok 2014.
 
1/13/2015
Výzva na predloženie výkazov o predaji. Termín dodania je do 15.2.2015.
<< naspäť začiatok ďalej >>