JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Používatelia:
 
> Prevádzkovatelia zariadení, v ktorých dochádza k verejnému prenosu  
     
> Spoločná správa  
     
> Diskotekári  
     
  všeobecné informácie  
  zmluva diskotekára nad 18 r.   
  zmluva diskotekára do 18 r.  
  výkaz odohratých diskoték a tanečných zábav  
  sadzobník  
  stanoviská MK SR a iných organizácií, príklady postihov porušovania autorského zákona  
     
> Prevádzkovatelia jukeboxov  
     
> Káblová retransmisia  
     
> Vysielatelia  
     


Stanoviská MK SR a iných organizácií, príklady postihov porušovania autorského zákona 

 
Príklady trestných rozkazov a rozsudkov v prípadoch porušovania autorských práv.
 
  Rozsudok - DJ